HARIDUSCOACH – TERVE ELU HARIDUSES

ANNIKA
HAAVISTO-VISNAPUU

Olen Associate Certified Coach (ACC).

Hariduskeskkond muutub üha nõudlikumaks –  aitan õpetajatel leida enesekindluse ja heaolutunde. Koos lahendame ka kõige suuremad väljakutsed.

hariduscoach annika haavisto visnapuu

minust

Minust

Olen õpetaja, haridusjuht, coach, visionäär, inimeste innustaja ja haridusinnovaator.

Coachina aitan Sul, ÕPETAJA, ÕPPEJUHT JA HARIDUSJUHT usalduslikus, inspireerivas koostöös saavutada isiklikke eesmärke, leida enesekindluse ja heaolutunde ning parimad lahendused Sinu suurimatele väljakutsetele.

Koostöös õpetajate ja õppejuhtidega Eesti erinevatest koolidest oleme leidnud parimad lahendused vaimse väsimuse ja muutustega toimetulekule.

Oleme loonud ellu tasakaalu, leidnud lahendused suurimatele väljakutsetele ja efektiivsemale ajakasutusele, tegelenud mitmekesisemate õppemeetodite väljatöötamisega ja leidnud võimalusi ideede teostamiseks ning kolleegide kaasamiseks, avastanud visioone, üles leidnud motivatsiooni, enesekindluse ja usu endasse, seadnud eesmärke ning loonud suuremat selgust ja teadlikkust iseendast.

COACHING LOOB SULLE VÕIMALUSE OLLA MINA ISE, TUNDA ENNAST PÄDEVANA JA AKTIIVSE KOOLI KOGUKONNA LIIKMENA.

Viisin Tartu Ülikoolis läbi 2022. aastal  uuringu „Alustavate õpetajate põhivajaduste muutus läbi coachingu protsessi ja soovitused koolile coachingu rakendamiseks toetusmeetmena“. Uuringu tulemused on andnud mulle tõenduspõhised arusaamad coachingus osalejate toetamiseks individuaalsetest arengu vajadustest lähtuvalt.

hariduscoach annika haavisto visnapuu

Olen Tartu Ülikooli koostööpartner kutseaasta programmis, kus toetan hariduscoachina alustavaid õpetajaid nende esimesel tööaastal.

Varasemalt olen olnud pühendunud Lastekeskuse Midrimaailm eestvedamisele ja arendamisele asutaja, juhi ja juhatuse liikmena aastast 1997. Eesti Eralasteaedade Liidu asutajaliikmena edendanud ning aidanud kaasa eralasteaedade arengule aastast 2000.

Meeskonnaliikmete inspireerimisel lähtun põhimõttest, et inimese elu on tervik nii tööl kui ka väljaspool töökeskkonda. Inimene vajab vaid ühte nägu, autentset iseenda oma, et olla tööle pühendunud, tulemuslik ja tunda rahulolu.

ACC
sertifikaat

Minu sertifikaadid

\

Associate Certified Coach

\

Erickson Coaching International College, Certificate of Coaching - Professional Coach (2021)

\

Erickson Coaching International College, High Perfomance Team Coaching (2021)

\

Erickson Coaching International College, The Art and Science of Coaching (2020-2021)

\

Tartu Ülikool, Haridusinnovatsioon, haridusasutuste juhtimine MSc, cum laude (2020-2022)

ACC-coach-annika-haavisto-visnapuu
erickson-international-annika-haaviso-visnapuu
tartu-ylokool-annika-haavisto-visnapuu
ACC-coach-annika-haavisto-visnapuu
erickson-international-annika-haaviso-visnapuu
tartu-ylokool-annika-haavisto-visnapuu

minu koostöö ühingutega

Olen ICF Estonia sertifitseeritud coach (ACC) ning Eesti Mentorte Koja aktiivne liige.

annika-haaviso-visnapuu-icf-international-logo
eesti-mentorite-koda-annika-haavisto-visnapuu
annika-haavisto-visnapuu-icf-estonia-logo

coaching

Hariduscoaching

Sokrates on öelnud: “Ma ei saa kellelegi midagi õpetada, ma saan ainult panna nad mõtlema.” Coachingus kasutatakse sokraatilist lähenemist ning juhiste andmise asemel esitatakse mõtlemapanevaid küsimusi. Coachingu peamiseks tuumaks on teadlikkuse ja vastutuse kasvatamine. Seetõttu saab coachitav teadmisi mitte coachilt, vaid iseendalt.

COACHING HARIDUSES ON INNOVATSIOON, MIS TOETAB ISIKLIKKU JA PROFESSIONAALSET ARENGUT, TÕSTAB ENESETEADLIKKUST, TOETAB ARNEGUMÕTTEVIISI JA PIDEVAT ÕPPIMIST, TÕHUSTAB KOOSTÖÖD NING ON EELDUSEKS SUUREMALE ÕNNELE JA HEAOLUTUNDELE.

Koolis läbiviidava coachingu ajalugu ulatub juba 1980-ndasse aastase ning sai alguse vastastikusest coachingust (peer-coaching). Joyce’i ja Showersi käsitluses oli coaching õpetajate professionaalse arendamise oluline meetod.

See meetod parandab õpetajate võimet kanda oskused ja teadmised üle praktikasse päris klassiruumis ning aitab kaasa kollegiaalsele õppimisele ja eksperimenteerimisele koolis.

Coaching hariduskeskkonnas uuringute põhjal

–  kõrgekvaliteediline professionaalse arendamise võimalus, mis PARANDAB ÕPETAJA OSKUSI klassiruumis (Kraft, 2018) ja õpilase sooritust (Allen et al., 2015).

–   pakub riskivaba keskkonda, kus on TURVALINE TUNNISTADA EBAÕNNESTUMISI arvestades emotsionaalseid ja arengulisi vajadusi (Sossick et al., 2019).

–  annab võimaluse igapäevatöö ja elu PROBLEEMIDE ÜLE ARUTLEDA ning leida neile LAHENDUSED (Adams, 2016).

–  suurendab heaolu ja ENESEKINDLUST ning seetõttu tunnevad osalejad end meeskonnas töötades tõhusamana (Adams, 2016).

–   keskendub coachee tugevustele ja tulemuste määratlemisele “eelistatud tuleviku poole liikumiseks”, soodustab EDASIMINEKUT ja POSITIIVSEID EMOTSIOONE (McNulty & Smith, 2022).

–  toetab õpetajat kui juhti vaatama tulevikku ja võtma vastutust oma emotsioonide ja õppimise eest ning on kasulik viis õpetajate klassi JUHTIMISSTIILIDE TÄIUSTAMISEKS (Grant et al., 2010).

–   hoiab fookuses oma väärtussüsteemide üle mõtisklemist selleks, et suurendada ENESETEADLIKKUST ja kinnistada eesmärgipäraselt UUSI KÄITUMISTAVASID (Grant et al., 2010).

–  ENESETÕHUSUS edendamise meetod nii alustavate (Suleyman, 2006) kui ka kogenumate haridustöötajate puhul (Johnson, 2009).

–   usalduslikul suhtel põhinev koostöö, mis seab paika õpetaja väärtused, loob tähenduslikkust, mõtestab igapäevategevused, seeläbi tugevdab eneseusku võimetesse ning loob eeldused AUTENTSE ÕPETAMISSTIILI VÄLJAKUJUNEMISEKS (Haavisto-Visnapuu, 2022).

ARTIKLID

Minu poolt avaldatud artiklid ja teaduslikud publikatsioonid

Uibopuu, L-G., & Haavisto-Visnapuu, A. (2022). Alustavate õpetajate psühholoogiliste põhivajaduste muutus läbi coachingu protsessi ja soovitused koolile coachingu rakendamiseks toetusmeetmena. Tartu Ülikool, haridusteaduskond, haridusinnovatsiooni õppekava, magistritöö. Tutvu minu uurimustööga siin.

Eesti coachid toetavad sadat õpetajat suvevaheajani. Õpetajate Leht. (2021)

Coaching toetab õpetajale ainuomase õpetamisstiili väljakujunemist. Õpetajate Leht. (2022)

Hariduscoachinguga seotud artiklid

Terve elu hariduses

Viimase kümnendi jooksul on coaching'u kasutamine hariduses märkimisväärselt kasvanud. Coachingut kasutatakse lasteaedades, koolides, kolledžites ja ülikoolides üle kogu maailma, et toetada õpetajaid.

Õpetajate juhendamise, täpsemalt klassiruumis toimuva haridusalase juhendamise eesmärk on suurendada õpetajate edukust, andes neile uusi probleemide lahendamise strateegiaid. Panin sinu jaoks kokku loetelu huvitavatest ja kasulikest artiklitest.

Loe kasulikke artikleid

Adams, M. (2016). Coaching psychology: an approach to practice for educational psychologists. Educational psychology in practice, 32 (3), 231-244.

Allen, J. P., Hafen, C. A., Gregory, A. C., Mikami, A. Y., & Pianta, R. (2015). Enhancing secondary school instruction and student achievement: replication and extension of the my teaching partner-secondary intervention. Journal of Research on Educational Effectiveness, 8(4), 475-489.

Grant, A. M., Green, l. S., & Rynsaardt, J. (2010). Developmental coaching for high school teachers: executive coaching goes to school. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 62 (3), 151–168.

Johnson, N. W. (2009). Peer coaching: A collegial support for bridging the research to practice gap. Unpublished dissertation: University of Missouri, Columbia, MO.

Kraft, M.A., Blazar, D., & Hogan, D. (2018). The Effect of Teacher Coaching on Instruction and Achievement: A Meta-Analysis of the Causal Evidence. Review of Educational Research, 88(4), 547-588.

McNulty, C. P., & Smith, L. W. (2022). Experiencing the future: preservice teacher perceptions of the solution-focused brief coaching approach. International Journal of Mentoring and Coaching in Education, 11(1), 35-51.

Richards, M. (2022). 12 action steps to a coaching classroom.

Showers, B. (1985). Teachers coaching teachers. Educational leadership, 42(7), 43-48.

Sossick, M., Gumbrell, M., & Allen, P. (2019). The impact of a coaching project on the resilience of newly qualified teachers. Teacher Education Advancement Network Journal, 11(1), 15-24.

Suleyman, D. G. (2006). Impact of peer coaching on self-efficacy and instructional skills in TEFL teacher education. System, 34(2), 239-254.

õpetajale

Coaching alustavale õpetajale

Tartu Ülikoolis 2022. aastal alustavate õpetajatega läbiviidud coachingu teemalise uurimuse järgi on coaching usalduslikul suhtel põhinev koostöö,

MIS SEAB PAIKA ÕPETAJA VÄÄRTUSED, LOOB TÄHENDUSLIKKUST, MÕTESTAB IGAPÄEVATEGEVUSED, SEELÄBI TUGEVDAB ENESEUSKU VÕIMETESSE NING LOOB EELDUSED AUTENTSE ÕPETAMISSTIILI VÄLJAKUJUNEMISEKS.

Alustavate õpetajate jaoks on toimetuleku kindlustamisel olulisel kohal jätkuv õppimine, sest õpetajakoolituses omandatu ei kata kõiki teemasid ega lahendusi väljakutsete jaoks, millega õpetaja koolis igapäevaselt silmitsi seisab.

hariduscoach annika haavisto visnapuu

Õpetajate coaching soodustab ennekõike ENESEJUHITUD ÕPPIMIST, kus arvestatakse maksimaalselt õpetaja individuaalsete eripärade ja vajadustega ning lähtuvalt sellest konstrueeritakse uued teadmised ja oskused, mida õpetaja sellel hetkel kõige enam vajab

Coachingus toetatakse õpetaja VASTUSTUSE VÕTMIST OMA KÄITUMISE JA MÕTTEVIISIDE KOHANDAMISEL paremate tulemuste saavutamiseks.

See on oluline eeldus, et areng ja kohanemine uue töökeskkonnaga saaks parimal moel toimuda. Niipea kui õpetaja võtab vastutuse isikliku arengu eest, hakkab ta mõtlema, mida ta päriselt vajab toimetulekuks kooli keskkonnas, mida ta selleks ise teha saab, kust leida abi ja kellelt seda küsida.

Sama tähtis on õpetaja jaoks isikliku VÄÄRTUSSÜSTEEMI TEADVUSTAMINE, mille põhjal ta koolis toimuvat mõtestab ja mis aitab luua selgust ja tähenduslikkust tema igapäevatöös. Kohanemine õpetajarolliga on kui rätsepaülikonna loomine, mis peab selle kandjale seljas mugav tunduma. Kuidas aga selles rollis autentsus enda jaoks leida, teab iga õpetaja ainult ise. Õpetaja leiab inspireerivas usalduslikus koostöös coachiga enda jaoks parimad lahendused, mis loovad eelduse autentse õpetamisstiili väljakujunemiseks.

 

KONTAKT

Võta ühendust

Hariduscoach Annika Haavisto-visnapuu ACC

annika@hariduscoach.ee

Inspiratsiooni Coaching OÜ
REG: 16200907

PÄRNU, RÄÄMA 13A, 80037

SAADA MULLE KIRI SIIT:

Ⓒ Annika haavisto-visnapuu │terve elu hariduses

 www.hariduscoach.ee│ powered by markintel

terve elu hariduses

Ⓒ Annika haavisto-visnapuu

 www.hariduscoach.ee
powered by markintel