Annika Haavisto-Visnapuu –  hariduscoach /ACC

Arengulabor
“Coaching klassiruumi”

Arengulabor käivitab õpetaja lahenduskeskse arengumõtteviisi ning annab tööriistad klassiruumis enesejuhitud õppimise toetamiseks.

loen edasi

Õpetajate arengulabor “Coaching klassiruumi”

Õpetajatel on võimalus arengulabori “Coaching klassiruumi” raames läbi kolme etapi saada ise coachingu kogemus ning alustada refleksiooni ja mõtestamise kaasabil isikliku coachiva õpetamisstiili väljakujundamisega

Arengulabori läbimine annab õpetajale mõtteviisi ja tööriistad enesejuhitud õppimise toetamiseks klassiruumis ning on väärtuslik  õpetajale endale heaolu tõstmiseks ja töökeskkonnas isiklikele väljakutsetele lahenduste leidmiseks.

Arengulabori eesmärk

 • Käivitada õpetaja lahenduskeskne arengumõtteviis ning anda tööriistad klassiruumis enesejuhitud õppimise toetamiseks.
 • Õpetajate põhivajaduste toetamise kaudu luua suuremat heaolu ja enesekindlust ning leida lahendused suurimatele väljakutsetele töökeskkonnas.

Arengulabori 3 etappi:

opetajate-arengulabor-coachiv-opetamine
1.  Sissejuhatav seminar coachingu olemusest ja kasudest õpetajale ning õpilastele; tööriist „vahetunni  coaching“ kiire lahenduse leidmiseks; juhendatud coaching ühele oma väljakutsele lahenduse leidmiseks; minicoachingud. Kestvus 3 tundi.

2.  Individuaalsed kohtumised õpetaja ja coachi vahel ja refleksiooni toetav töövihik. Kohtumiste arv 4-6.

3.  Kokkuvõttev töötuba coachingu kogemuste sügavamaks mõtestamiseks ja struktuuri loomiseks teooriaampsude toel oma isikliku coachiva õpetamisstiili väljakujundamise eesmärgil. Kestvus 3 tundi.

Arengulabori tulemusel õpetaja:

 • Oskab kasutada mõningaid coachingu tööriistu klassiruumis – aktiivne kuulamine, küsimuste esitamine, nõuande vaba tsoon, lahendusele suunatud vestlus, vahetunni coaching.
 • On teadlik, et tunni struktuuri saab luua lähtuvalt coachingu põhimõtetest –  kontakti loomine, häälestamine, õpilase totemine tunni eesmärgi mõtestamisel, sügava õppimise ja väärtuse küsimuste küsimine.
 • On teadlik coachivast, so arengule suunatud mõtteviisist.
 • Teab ning on kogenud autonoomsuse ja kompetentsuse toetamise põhimõtteid.
 • On teadlik, kuidas luua tingimused enesejuhitud õppimiseks.

Arengulabori põhimõtted

 • Me väärtustame õppimise protsessis õpetaja autonoomiat, valikuvabadust, teadmisi ja kogemust.
 • Õpetajal on võimalus isiklikus partnerlussuhtes coachiga tajuda coachingu kui toetatud enesejuhitud õppimise mõju heaolule ja õpimotivatsioonile.
 • Me ei anna valmis lahendust ja me ei ütle kuidas midagi teha, õpetaja loob endale sobiva tööriistakasti oma coachingu kogemuse mõtestamise ja teooriaampsude põhjal.
 • Lähtume arengulaboris nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtetest.

Kellele Arengulabor on mõeldud?

Üldhariduskoolide klassijuhatajatele ja aineõpetajatele, kes soovivad toetada ennastjuhtiva õppija kujunemist ja luua õpilastega usalduslikud partnerlussuhted. Koolitust saavad tellida üldhariduskoolid oma meeskondadele.

 

 

 Koolitajad

hariduscoach kadri arula

Kadri Arula

https://kadriarula.ee/minust/

Olen pakkunud coachingut koolijuhtidele alates 2017. aastast, nii HTM- koolijuhtide arenguprogrammis kui Harno koolijuhtide coachingu programmis. Samuti olen pakkunud coachingut õpetajatele, viinud läbi coachingu ja mentorluse koolitusi.

Ma olen ICF Estonia (rahvusvahelise coachingu ühingu Eesti organisatsioon) juhatuse liige ning vastutav mitmete coachingu alaste arendusprojektide eest. Mul on õppejõu kogemus Audentese kõrgkoolist ning hetkel olen põhikoolis alustav inglise keele õpetaja. Olen ka haridustöötajate hulgas populaarse  coachingu konverentsi (ICF Estonia koostöös ESCÜ ja Äripäevaga) programmi meeskonna liige.

hariduscoach annika haavisto visnapuu

Annika Haavisto-Visnapuu

https://hariduscoach.ee/#minust

Olen tegutsenud haridusmaastikul üle 25 aasta õpetaja ja haridusjuhina, olen omandanud Tartu Ülikooli haridusinnovatsiooni magistrikraadi ning coachingu akrediteeringu ACC tasemel.

Olen ühendanud oma teadmised ja kogemused läbiviidud uurimuses “Alustavate õpetajate põhivajaduste muutus läbi coachingu protsessi ja soovitused koolile coachingu rakendamiseks toetusmeetmena.” Viimasel ajal olen pühendanud oma aja õpetajate coachingule ning olen ka haridus-coachina  Tartu Ülikooli koostööpartner kutseaasta programmis.

 

 

Asjad hakkavad juhtuma, kui hakkad pihta, juba täna!

ARTIKLID

Minu poolt avaldatud artiklid ja teaduslikud publikatsioonid

Uibopuu, L-G., & Haavisto-Visnapuu, A. (2022). Alustavate õpetajate psühholoogiliste põhivajaduste muutus läbi coachingu protsessi ja soovitused koolile coachingu rakendamiseks toetusmeetmena. Tartu Ülikool, haridusteaduskond, haridusinnovatsiooni õppekava, magistritöö. Tutvu minu uurimustööga siin.

Eesti coachid toetavad sadat õpetajat suvevaheajani. Õpetajate Leht. (2021)

Coaching toetab õpetajale ainuomase õpetamisstiili väljakujunemist. Õpetajate Leht. (2022)

Hariduscoachinguga seotud artiklid

Terve elu hariduses

Viimase kümnendi jooksul on coaching'u kasutamine hariduses märkimisväärselt kasvanud. Coachingut kasutatakse lasteaedades, koolides, kolledžites ja ülikoolides üle kogu maailma, et toetada õpetajaid.

Õpetajate juhendamise, täpsemalt klassiruumis toimuva haridusalase juhendamise eesmärk on suurendada õpetajate edukust, andes neile uusi probleemide lahendamise strateegiaid. Panin sinu jaoks kokku loetelu huvitavatest ja kasulikest artiklitest.

Loe kasulikke artikleid

Adams, M. (2016). Coaching psychology: an approach to practice for educational psychologists. Educational psychology in practice, 32 (3), 231-244.

Allen, J. P., Hafen, C. A., Gregory, A. C., Mikami, A. Y., & Pianta, R. (2015). Enhancing secondary school instruction and student achievement: replication and extension of the my teaching partner-secondary intervention. Journal of Research on Educational Effectiveness, 8(4), 475-489.

Grant, A. M., Green, l. S., & Rynsaardt, J. (2010). Developmental coaching for high school teachers: executive coaching goes to school. Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 62 (3), 151–168.

Johnson, N. W. (2009). Peer coaching: A collegial support for bridging the research to practice gap. Unpublished dissertation: University of Missouri, Columbia, MO.

Kraft, M.A., Blazar, D., & Hogan, D. (2018). The Effect of Teacher Coaching on Instruction and Achievement: A Meta-Analysis of the Causal Evidence. Review of Educational Research, 88(4), 547-588.

McNulty, C. P., & Smith, L. W. (2022). Experiencing the future: preservice teacher perceptions of the solution-focused brief coaching approach. International Journal of Mentoring and Coaching in Education, 11(1), 35-51.

Richards, M. (2022). 12 action steps to a coaching classroom.

Showers, B. (1985). Teachers coaching teachers. Educational leadership, 42(7), 43-48.

Sossick, M., Gumbrell, M., & Allen, P. (2019). The impact of a coaching project on the resilience of newly qualified teachers. Teacher Education Advancement Network Journal, 11(1), 15-24.

Suleyman, D. G. (2006). Impact of peer coaching on self-efficacy and instructional skills in TEFL teacher education. System, 34(2), 239-254.

KONTAKT

Võta ühendust

Hariduscoach Annika Haavisto-visnapuu ACC

annika@hariduscoach.ee

Inspiratsiooni Coaching OÜ
REG: 16200907

PÄRNU, RÄÄMA 13A, 80037

SAADA MULLE KIRI SIIT:

Ⓒ Annika haavisto-visnapuu │terve elu hariduses

 www.hariduscoach.ee│ powered by markintel

terve elu hariduses

Ⓒ Annika haavisto-visnapuu

 www.hariduscoach.ee
powered by markintel